Volvo’dan yeni bir elektrikli

İsveçli marka sürdürülebi­lirlik ve elektrikli otomo­bil konusundaki gelişme­lerine bir yenisini daha ekliyor. Volvo EX30, markanın güven­lik konusundaki 96 yıllık ön­cülüğünün bir yansıması nite­liğinde. Şu ana kadar üretilen en küçük Volvo SUV olarak da kayda geçiyor. EX30’daki bir diğer yenilikse bisiklet kazala­rına karşı hedeflenen güvenlik.

Kalabalık şehirlerde, otomo­bil kapısının dikkatsizce açıl­masının önemli oranda bisik­let kazalarına yol açtığı tespit edilirken; tüm bisiklet kazala­rının beşte birinin bu tip kaza­lardan dolayı oluştuğu ortaya konuyor. Cycling UK’ın verile­rine göre, sadece İngiltere’de her yıl ortalama 60 kişi otomo­bil kapısının çarpmasından dolayı ölüyor veya ciddi şekil­de yaralanıyor. İsveçil marka işte bu kazaları azaltmak için özel bir kapı açma ve uyarı sis­temiyle donatılmış. Sistem; bir bisikletli veya trafikteki her­hangi bir araç yanından geçti­ği esnada, sürücüyü kapıyı aç­mak üzereyken görsel ve işit­sel olarak uyarıyor. Kapı açma uyarı sistemi, Volvo’nun yük­sek güvenlik standartlarını ta­mamen elektrikli yeni kom­pakt SUV modeline taşıdığı önemli özelliklerden biri.

Güvenli Alan Teknolojisi

Araçtaki “Güvenli Alan Tek­nolojisi”nin sadece bir par­çasını oluşturan bu güven­lik sistemiyle özellikle yoğun kentlerde trafikte hem sürü­cülerin hem de yayaların ko­runması amaçlanıyor. Vol­vo’nun güvenlik alanındaki eş­siz bilgi birikimini kullanarak ve gerçek dünyadaki kazala­rı araştırarak yarattığı EX30, kaza anında sürücüyü ve be­raberindeki yolcuları koru­maya yardımcı olmak için ta­sarlandı. Tabi bunun yanısıra pek çok aktif ve pasif güven­lik donanımı da EX30’da tıpkı diğer modellerde olduğu gibi sunulacak. Ayrıca direksiyon simidindeki algılayıcı sensör ile saniyede yaklaşık 13 kez yüz hareketlerini takpi ediyor. Dikkat dağınıklığı ve uyku­yu tespit ediyor. Yeni otoma­tik kavşak fren özelliği, şehir­deki kavşaklarda yaşanan ka­zalardan kaçınmaya yardımcı olmak için tasarlandı. Başka bir otomobilin beklenmedik şekilde aracın önüne geçme­si durumunda, otomatik fren özelliği aracı durdurarak ola­sı bir çarpışmayı hafifletmek veya önlemek için geliştirildi. Kısacası, herhangi bir Volvo otomobili gibi, yeni EX30 da kapsamlı bir aktif güvenlik ve sürücü destek sistem paketiy­le donatıldı. Otomobil 7 Hazi­ran’da tanıtılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir